Brandskydd och säkerhetsanalys

Oceanus erbjuder företagare och kommuner stöd i tillämpning av relevanta myndighetskrav avseende brand. Ett lyckat slutresultat bygger på att myndighetskraven omsätts till en fungerande lösning som tillgodoser kraven på teknik, kvalitet, ekonomi och funktion.  


Analys och utredning

Oceanus erbjuder företagare, fastighetsägare och kommunala förvaltningar ett brett utbud av analyser av risker och sårbarhet. Kunskapen är viktig vid prioritering av förebyggande åtgärder som minskar konsekvenserna om en olycka inträffar.

När en olycka, trots allt inträffar, kan Oceanus var ett stöd till att få igång verksamheten och för ledningen att bemöta krisen effektivt. Oceanus erbjuder även att vara en länk mellan ledning och alla samverkanspartners som blir involverade i konsekvenserna av en olycka.

De företagare, kommunala förvaltningar och myndigheter som efter en olycka vill utreda insatsen, olycksförloppet eller brandorsaken kan tryggt vända sig till Oceanus.

Vid återkoppling till statistik och händelser har Oceanus erfarenhet av analyser med SQL, bubbeldiagram (Gapminder) och non-SQL samt plotting i digitala kartsystem,


Utbildning och övning

Oceanus skräddarsyr utbildningar och övningar åt företagare, kommunal förvaltning och räddningstjänster med ett fokus på:
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Ledning och mötesteknik vid kris
  • Insatsledning och analys
  • Analysmetodik
  • Olycksförlopp och brandorsak


IT-stöd

  • Statistikbehandling
  • Kartbearbetning
  • Bubbeldiagram
  • Webbutveckling

© Oceanus AB