Most people ended up being the earliest retail store around fake omega The eu so that you can commodity a Audemars Piguet Noble fake omega Pecan Thought Ervin Schumacher Laptimer, to get rolex replica sale model. A unit that is going to epitomize London would probably rolex replica sale oftimes be a Patek Philippe rolex replica sale Nautilus, while it includes this sporty glance nonetheless panerai replica uk is likewise exquisite as well as sought-after. Modern news flash out of Hong rolex replica Kong will need to emphasize most people typically visiting by using different watches and/or alternative belongings of your ever more intense peril with hublot replica uk in-flight burglary.


Brandskydd och s?kerhetsanalys

Oceanus erbjuder f?retagare och kommuner st?d i till?mpning av relevanta myndighetskrav avseende brand. Ett lyckat slutresultat bygger p? att myndighetskraven oms?tts till en fungerande l?sning som tillgodoser kraven p? teknik, kvalitet, ekonomi och funktion.  


Analys och utredning

Oceanus erbjuder f?retagare, fastighets?gare och kommunala f?rvaltningar ett brett utbud av analyser av risker och s?rbarhet. Kunskapen ?r viktig vid prioritering av f?rebyggande ?tg?rder som minskar konsekvenserna om en olycka intr?ffar.

N?r en olycka, trots allt intr?ffar, kan Oceanus var ett st?d till att f? ig?ng verksamheten och f?r ledningen att bem?ta krisen effektivt. Oceanus erbjuder ?ven att vara en l?nk mellan ledning och alla samverkanspartners som blir involverade i konsekvenserna av en olycka.

De f?retagare, kommunala f?rvaltningar och myndigheter som efter en olycka vill utreda insatsen, olycksf?rloppet eller brandorsaken kan tryggt v?nda sig till Oceanus.

Vid ?terkoppling till statistik och h?ndelser har Oceanus erfarenhet av analyser med SQL, bubbeldiagram (Gapminder) och non-SQL samt plotting i digitala kartsystem,


Utbildning och ?vning

Oceanus skr?ddarsyr utbildningar och ?vningar ?t f?retagare, kommunal f?rvaltning och r?ddningstj?nster med ett fokus p?:
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Ledning och m?testeknik vid kris
  • Insatsledning och analys
  • Analysmetodik
  • Olycksf?rlopp och brandorsak


IT-st?d

  • Statistikbehandling
  • Kartbearbetning
  • Bubbeldiagram
  • Webbutveckling

? Oceanus AB